2012/09/22

STREET SCENE _A WORLDWIDE PHOTOBLOG

Detta är Street scene photo gallery och forum om den urbana stadsmiljön runt om i världen . Så snälla om du har några bilder från din hemtrakt , eller bilder från platser där du varit , även gamla bilder som du har i gamla album som står och dammar i bokhyllan , ta chansen och låt andra få uppleva dina bilder . Skicka bilderna till denna e.mail adr. (robban_gus@hotmail.com ) . Ej personliga bilder . Bilderna kommer att publiceras med fotografens namn eller om man så vill vara anonym . Bilderna kommer att vara copyright skyddade och inte användas utanför detta forum . Skriv gärna och berätta något om dina bilder eller hemmiljö i detta forum . Kan vara roligt att se hur andra har det i sin hemmiljö världen runt .        SÅ SNÄLLA SKICKA BILDER.This is Street scene photo gallery and forum on the urban city environment around the world. So please if you have any pictures from your area, or pictures from places where you have been, even old photos that you have in the old album that stands and dams on the bookshelf, take the chance and let others experience your pictures. Send pictures to this e.mail addr. (robban_gus@hotmail.com). Not personal photos. The pictures will be published with the name of the photographer, or if you wish to remain anonymous. The images will be copyrighted and can not be used outside this forum. Please write and tell us something about your photos or home in this forum. Might be fun to see how others have it in their homes around the world.                                                    SO PLEASE SEND PICTURES.


Inga kommentarer: